Řešitelé

Řešitelé výzkumného projektu Worlds of Journalism Study za Českou republiku:

Alice Němcová Tejkalová (hlavní řešitelka)

Sandra Lábová

Jan Miessler

z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.