Prezentace výzkumu

Prezentace na vědeckých konferencích:

2016: IAMCR, Leicester: “Czech Journalists & Ethical Issues” (27. – 31. 7. 2016).

2016: WJEC, Auckland: „Impact of Journalism Education on the Formation of Professional Identity and Ethics: a Cross-cultural perspective in Europe and North America“ (s Epp Lauk, Lisbeth Hermansovou, Janem Frederikem Hovdenem, Sonjou Seizovou, Jolan Rókovou, Sergiem Splendorim, a Timem Vosem, prezentováno Epp Lauk), 14. – 16. 7. 2016.

2016: Olomouc, Filozofická fakulta Univerzita Palackého: „Worlds of Journalism Study: Česká republika.“ Mezinárodní vědecká konference „Kultura – Média – Komunikace“ (5. – 8. 4. 2016).

2015: Conference Populism, Authoritarianism, and the Media: The Age of Mediocracy and Mediacracy, Praha: „Being a journalist in a post-authoritarian society: Perceptions of press freedom and trust in the Czech Republic and South Africa“ (s Arnoldem de Beerem, Wadimem Strielkowskim a Seanem Beckettem), 12. – 14. 11. 2015.

2015: Worlds of Journalism Study Convention, Mnichov: „Being a Journalist in a Post-authoritarian Society“ (s Arnoldem de Beerem, Wadimem Strielkowskim a Seanem Beckettem), 4. – 8. 9. 2015.

2015: Mnichov, Worlds of Journalism Study Convention: „Transformation of Czech Journalists‘ Working Conditions“, (4. – 8. 9. 2015).

2015: Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Ace Academy, Praha. „Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností“. 9. 6. 2015.

2014: ECREA Communication and Empowerment: Citizens, Markets, Innovations, Lisabon: „Czech Journalists in a Time of Media Ownership Turmoil“  12. – 15. 11. 2014.

Prezentace na odborných seminářích:

Prezentace v médiích:

Rozhovor s Alicí N. Tejkalovou na www.mediahub.cz

Vystoupení Alice N. Tejkalové v pořadu Newsroom ČT24