Řešitelé

Řešitelé výzkumného projektu Worlds of Journalism Study za Českou republiku:

Alice Němcová Tejkalová

Filip Láb

z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.

Tazatelé:

  • Hana Biriczová
  • Roman Hájek
  • Kateřina Písačková
  • Veronika Skalecká
  • Vojtěch Soudný
  • Sandra Štefaniková